Adjuvants

Non-ionic trisiloxane surfactant which ensures a better uptake of actives into plants by improved retention at the target species, better penetration, and dramatic reduction of surface tension of the spray liquid leading to better wetting of plants

Biostimulants

Products enhance nutrient assimilation and plant development.

Disinfectant

Product with broad spectrum activity against fungi (including spore forms), bacteria, viruses and viroid’s.

APIE MUS

UAB „BIOVAGA“

UAB BIOVAGA didelį dėmesį skiria biologinių procesų augale gerinimui, todėl Lietuvos žemdirbiams pateikiama visa eilė pažangių biologinių produktų. Įmonė  taip pat siūlo platų paviršiaus aktyvių medžiagų pasirinkimą ir dezinfekcijos produktą daržininkams

Tikslas – ilgalaikis ir glaudus bendradarbiavimas, skaidrumas ir operatyvumas, sprendimų lankstumas, savalaikis įsipareigojimų vykdymas.

UAB „BioVaga” gavusi paramą pagal priemonę “Inočekiai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, 2014 metų rugsėjo 1-ąją drauge su Aleksandro Stulginskio Universitetu pradėjo vykdyti projektą ” Naujų preparatų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais panaudojimo bei efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimai ” (NR. VP2-1.3-ŪM-05-K).

PAsirinkite jums tinkamą produktą