Blog

BACTOLiVE® AGRO: šiaudų skaidytojas ir dirvožemio NH4 stabilizatorius

by in Uncategorized 22 rugsėjo, 2019

Naujausia informacija apie BACTOLiVE® AGRO iš lauko bandymų, kurie buvo atlikti 2017-2018 metais Aleksandro Stulginskio Universiteto Bandymų stotyje ir ŽŪB “Griškabūdis”, Šakių rajonas

2017 m. rugpjūčio mėn. BACTOLiVE® AGRO (300 g/ha) buvo nupurkšta po derliaus nuėmimo ant žieminių kviečių ražienos ir šiaudų. Lauko bandymai parodė, kad BACTOLiVE® AGRO:

• kviečių šiaudus skaidė greičiau nei naudojant 25 kg mineralinio azoto;

• stabilizavo NH4 mineralizaciją rudenį ir žiemą, ir 2018 m pavasarį, išvengiant nitrifikacijos nuostolių, t.y. amoniakinis azotas nesioksidavo iki nitratinio. Sumažinama išsiplovimo rizika, amoniakinis azotas mažiau išplaunama;

• sumažino  patogenų pernešimą iš žieminių javų į pavasarines kultūras;

• padidino  vasarinių kviečių derlių daugiau kaip  500 kg /ha kurie buvo pasėti 2018 m. balandžio mėn.; 

• įterpiant BACTOLiVE® AGRO su kultivatoriumi rezultatai buvo geresni nei naudojant diskinius  skutikus,  dėl geresnio dirvožemio aeracijos poveikio po didelio lietaus kritulių kiekio 2017 m.

BACTOLiVE® AGRO (300 g/ha) buvo ištirpintas vandenyje ir išpurkštas ant šiaudų rugpjūčio 26 d. Kituose variantuose buvo išpurkšta 25 kg N/ha (karbamidas arba KAS) ir N-trąšos mišinyje su BACTOLiVE® AGRO. Nupurkšti šiaudai buvo įterpti su diskiniu skutiku (viršuje nuotrauka) arba su kultivatoriumi (apčioje nuotrauka).

 

2017 spalio pradžioje buvo nustatyta, kad praėjus 6 savaitėms  po purškimo, naudojant vien tik BACTOLiVE® AGRO, 29% sumažėjo šiaudų lyginant su nepurkštu variantu, o karbamidas arba karbamidas + BACTOLiVE® AGRO sumažino šiaudų tik 17% ir  15%  lyginant su kontrole. Karbamidas su BACTOLiVE® AGRO  buvo rekomenduojamas ūkininkams naudoti šiaudų skaidymui, tačiau ši rekomendacija  nepasitvirtino. BACTOLiVE® AGRO išlaikė aukštą ir stabilią NH4 koncentraciją dirvožemyje žiemą, iki kol buvo pasėti vasariniai kviečiai.  BACTOLiVE® AGRO netikslinga maišyti  su karbamidu ar kitomis azoto trąšomis, nes dėl to nebuvo geresnė šiaudų degradacija ir nestabilizavo amoniakinio azoto.

2018 m. balandžio mėn tuose pačiuose laukuose buvo pasėti vasariniai kviečiai, tręšimas buvo įprastas. Buvo pastebėta, tuose variantuose kur buvo naudota BACTOLiVE® AGRO , per pirmuosius 2 mėnesius buvo mažiau ligų, ypač Septoria / Drechslera tritici,( žr. į paveikslėlį); vėliau mažesnis ligų išplitimas nebuvo pastebėtas.


BACTOLiVE® AGRO didino vasarinių kviečių derlių. 2017 m. nupurškus šiaudus su BACTOLiVE® AGRO, derlius buvo didesnis 490 kg /ha (Griškabūdyje) ir 750 kg /ha (ASU) lyginti su kontrole. BACTOLiVE® AGRO, kaip stabilizatorius sumažina azoto praradimą dirvoje dėl išsiplovimo į paviršinius ir gruntinius vandenis. 

 

 BA

  Variantai Vas. kviečių derlius 2018m.     ŽŪB Griškabūdis (t / ha) Vas. kviečių derlius 2018 m.     ASU Bandymų stotis (t / ha)      Produkto išlaidos (eur / ha)  
Nepurkšta 4,31 5,34 0
BACTOLiVE AGRO vienas 4,80 6,09 13,5
25 kg/ha N trąša* 4,31 5.92 13,0-19,0
N-trąša + BACTOLiVE AGRO 4,37 5,88 26,5-32,5

 *Karbamido kaina 240-350 EUR/t; KAS kaina- 150-230 EUR/t, BACTOLiVE AGRO naudojama 300 g/ha.

Labarotorinio bandymo metu šiaudai buvo sudėti į indus, nupurkšti skirtingais produktais ir  užpilti priesmelio ir priemolio dirvožemiu. Po dviejų mėnesių geriausia suiro šiaudai naudojant BACTOLiVE® AGRO. Naudojant mineralines trąšas šiaudų irimas priklausė nuo dirvožemio, NH4SO4 geriau ardė šiaudus priesmėlyje. Dehidrogenazė matuoja mikrobų aktyvumo dirvožemyje ir panaudojus BACTOLiVE AGRO mikrobiologinis aktyvumas buvo didžiausias. Karbamidas sluoksniuotuose priemoliuose, slopina mikrobų aktyvumą (žr. Lentelę)

Bandymai Priesmėlis   Priemolis  
  Suirusių šiaudų (%) Dehidrogenazės aktyvumas (µg/g DW) Suirusių šiaudų (%) Dehidrogenazės aktyvumas (µg/g DW)
Nepurkšta 24,8 5,31 27,2 14,05
Amalgerol (3 L/ha) 14,6 6,02 24,6 11,20
Bactomix (1 L/ha) 26,6 6,13 11,4 11,33
BACTOLiVE AGRO (500 g/ha) 28,0 9,73 37,6 15,42
Karbamidas (80 kg/ha) 25,8 7,26 35,2 9,04
NH4SO4 (100 kg/ha) 38,4 7,12 35,8 14,15

BACTOLiVE  produktų linijos tiekėjas: RHIZO-MIC UG, St. Johann, Vokietija (www.rhizo-mic.com).

Platintojas : UAB BIOVAGA, info@biovaga.lt , mob. tel.: 8 687 50080

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas.