Blog

Šiaudų skaidytojo Bactolive AGRO nauda

by in Uncategorized 23 birželio, 2020

Dirvožemiai yra augalininkystės
pagrindas.
Dirvožemio derlingumas ir jo
kokybė mažėja, nes paprastai ūkininkai, siekdami didesnio pelno, renkasi
auginti keturias pagrindines kultūras – žieminius ir vasarinius rapsus bei
javus, bet ne visada laikydamiesi sėjomainos ir augalų rotacijos rekomendacijų.
Dideli azoto bei kalio trąšų kiekiai rūgština dirvožemį, todėl juose mažėja
bakterijų, daugėja mikromicetų, tačiau suprastėja jų rūšinė sudėtis. Pažeidus mikroskopinių
grybų veiklą didelėmis fosforo trąšų normomis, pesticidais bei intensyviu žemės
dirbimu, iš organinių fosforo junginių silpniau išsiskiria tirpus fosforas.
Vienas iš būdų dirvos struktūrai atkurti –
biologinis preparatas,
BACTOLiVE® AGRO, skatinantis ir intensyvinantis mikrobiologinius
procesus dirvožemyje.
Biologinio
produkto sudėtyje yra didelės koncentracijos skirtingų bei naudingų Bacillus genties ir atmosferą
fiksuojančių bakterijų:

·
bakterijos
Bacillus subtilis, Bacillus pumilus,
Bacillus licheniformis
ardo šiaudus ir ražienas po derliaus nuėmimo ir
gerina organinių medžiagų mineralizaciją, aktyviai dalyvauja skaidant
organinius junginius, amonifikacijos ir nitrifikacijos procesuose, stiprina
kalio ir fosforo mobilizaciją, praturtina dirvožemį naudingomis maistinėmis
medžiagomis, leidžia geriau įsisavinti N, P, Mg, Ca;

·
bakterijos
Bacillus megaterium ir Bacillus polymyxa gerina dirvožemį ir
skatina fitosanitarinį veikimą  prieš
augalų ligas;

·
azotą
fiksuojančios bakterijos Azotobacter ir
Azospirillum
,  fiksuoja atmosferos
azotą ir skaidant organines medžiagas, kompensuoja kitiems mikroorganizmams
azoto trūkumą.

 Savo
sudėtyje biologinis
BACTOLiVE®
AGRO
preparatas taip pat turi:

 

·
naudingą grybą Trichoderma harzianum,  kuris skaido organines medžiagas ir išskiria
stiprius antibiotikus (viridiną, gliotoksiną) bei fermentus, kurie turi
antigrybinį ir antibakterinį poveikį prieš ligas
;

·
jūros
dumblius
, kurie skatina išbyrėjusių kultūrų
ar piktžolių sėklų dygimą po derliaus nuėmimo;

·
humines rūgštis,
kurios aktyvina
mikrofloros vystymąsi.

 

Biologinio
preparato BACTOLiVE® AGRO veiksmingumą parodė lauko bandymai,
kurie  buvo atlikti VDU Žemės ūkio
akademijos Bandymų stotyje ir ŽŪB “Griškabūdis”. BACTOLiVE® AGRO (300 g/ha) ir palyginimui
kituose variantuose azoto (25 kg/ha) buvo nupurkšta po derliaus nuėmimo ant
žieminių kviečių ražienos ir šiaudų ir šie du lauko bandymai parodė, kad BACTOLiVE® AGRO:
                                                                                •
kviečių šiaudus skaidė greičiau nei naudojant 25 kg mineralinio azoto;
• stabilizavo NH4 mineralizaciją rudenį ir žiemą, taip pat ir pavasarį,
išvengiant nitrifikacijos nuostolių (amoniakinis azotas nesioksiduoja iki
nitratinio), sumažino išsiplovimo riziką, nes amoniakinis azotas mažai
išplaunamas;
                               •sumažino  patogenų pernešimą iš žieminių javų į
pavasarines kultūras;
• padidino  vasarinių kviečių,
pasėtų pavasarį, derlių daugiau kaip  500
kg /ha;                                     • įterpiant preparato su
kultivatoriumi, rezultatai buvo geresni, nei naudojant diskinius  skutikus.
Taip pat buvo nustatyta, kad praėjus 6 savaitėms  po purškimo, naudojant vien tik biologinį
preparatą BACTOLiVE® AGRO, 29% sumažino
šiaudų kiekį
lyginant su nepurkštu variantu, o karbamidas arba karbamidas +
BACTOLiVE® AGRO sumažino šiaudų tik
17% ir  15%  lyginant su kontrole. Karbamidas visada buvo
rekomenduojamas ūkininkams naudoti šiaudų skaidymui, tačiau ši
rekomendacija  nepasitvirtino. BACTOLiVE® AGRO išlaikė aukštą ir stabilią
NH4 koncentraciją dirvožemyje žiemą
, iki kol buvo pasėti vasariniai
kviečiai kitais metais.  BACTOLiVE® AGRO netikslinga
maišyti  su karbamidu ar kitomis azoto
trąšomis, nes dėl to nebuvo geresnė
šiaudų degradacija ir nestabilizavo amoniakinio azoto.
Buvo pastebėta, tuose
variantuose,
kur buvo naudota BACTOLiVE® AGRO , per pirmuosius 2 mėnesius buvo mažiau ligų
vasariniuose kviečiuose, ypač Septoria / Drechslera tritici .

BACTOLiVE® AGRO įtaka sekančiais metais sėtų
vasarinių kviečių derliui

 

Variantai

Vas. kviečių derlius

    ŽŪB
Griškabūdis

(t / ha)

Vas. kviečių derlius

    ASU Bandymų
stotis

(t / ha)

Nepurkšta

5,34

BACTOLiVE AGRO
(300 gr)

4,80

6,09

25 kg/ha N trąša

4,31

5,92

N-trąša +
BACTOLiVE AGRO

4,37

5,88

Naudojant
bakterinius produktus reikia nepamiršti, kad juose naudojami gyvi
mikroorganizmai ar
gyvybingos jų
sporos, todėl paskleidžiant tokius produktus, ypač svarbu apsaugoti juos nuo
nepalankių aplinkos veiksnių, ultravioletinių saulės spindulių ar greito
drėgmės praradimo, galinčių sumažinti jų gyvybingumą.

 

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas.